Pranešimas apie privatumo apsaugą

Pranešimas apie privatumo apsaugą

Mes norime tinkamai pasirūpinti asmens duomenimis, kuriuos mums atskleidžiate. Šio principo laikomės ir savo klientų atžvilgiu. Esame įsipareigoję saugoti Jūsų privatumą ir asmeninę informaciją laikydamiesi galiojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimų.

Šiame pranešime paaiškiname, kaip mūsų darbuotojai, partneriai, rangovai ir susijusios įmonės tvarko asmeninę informaciją, susijusią su šia interneto svetaine ir kitomis paslaugomis. Įsipareigojame neatskleisti asmeninės informacijos trečiosioms šalims.

Prieš naudojant interneto svetainę, prašome atidžiai perskaityti šį pranešimą. Jei nesutinkate su jo turiniu, neturėtumėte naudotis šia interneto svetaine.

Asmens duomenų tvarkymas

Mes tvarkome asmens duomenis pardavimų ir rinkodaros, klientų aptarnavimo ir ryšių su klientais palaikymo bei klientų pasitenkinimo užtikrinimo ir paslaugų teikimo tikslais. Visa informacija, kurią nurodote mūsų internetinės paslaugos formoje, bus perduota mums. Formos negali būti naudojamos norint siųsti informaciją jaunesniems nei 16 metų asmenims, jei kitaip nenurodyta formoje. Asmens duomenis saugiose informacinėse sistemose tvarko mūsų personalas ir atrinkti asmens duomenų tvarkytojai.

Norėdami patikrinti savo asmens duomenis, galite bet kada susisiekti su mumis. Jums paprašius, ištaisysime arba ištrinsime bet kokią neišsamią, netikslią arba pasenusią informaciją. Jūsų asmens duomenų tvarkymas turi esminės reikšmės mūsų galimybei teikti tam tikras paslaugas arba tiekti tam tikras prekes, todėl Jums atsisakius duoti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai kurios mūsų paslaugos arba prekės gali tapti neprieinamos.

Rinkodaros registras

Rinkodaros informaciją rasite Duomenų bylose ir apsaugos priemonių aprašyme.

Slapukai ir kita identifikavimo informacija

Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje laikantis mūsų slapukų politikos. Jums sutikus, kad Jūsų kompiuteryje arba kitame prietaise būtų išsaugoti slapukai, pavyzdžiui, pasirinkus atitinkamą paslaugą arba pakeitus naršyklės nustatymus, mes galime nustatyti Jūsų asmens tapatybę. Slapukai leidžia rinkti informaciją apie tai, kaip ir kada naudojate mūsų interneto svetainę, bei padeda gerinti mūsų teikiamas paslaugas. Jei nepageidaujate, kad Jūsų kompiuteryje būtų išsaugoti slapukai, galite juos užblokuoti keisdami naršyklės nustatymus. Prašome atkreipti dėmesį, kad užblokavus slapukus, kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos. Be informacijos, kurią pateikiate formose, mūsų interneto svetainė taip pat renka duomenis išsaugodama slapukus Jūsų naršyklėje.

Rinkodaros veiksmų draudimas

Elektroninės rinkodaros veiksmai gali būti uždraudžiami gavus atskirą prašymą arba paspaudus nuorodą, pateikiamą visuose rinkodaros pranešimuose. Lankytojų sekimas gali būti uždraudžiamas atsisakant paslaugų, kurias teikiant toks sekimas yra vykdomas. Tai reikės atlikti pakartotinai, jei prisijungsite prie paslaugos naudodami kitą kompiuterį ir (arba) naršyklę.

Socialinė žiniasklaida

Naudojant socialinės žiniasklaidos įskiepius, identifikuojama informacija gali būti siunčiama atitinkamiems socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjams. Šie įskiepiai ir bet kokios kitos svetainėje pateiktos nuorodos bei nuorodos į kitas svetaines gali priklausyti trečiosioms šalims ir būti jų kontroliuojamos. Mes nekontroliuojame trečiųjų šalių svetainių ir neprisiimame atsakomybės už bet kokią jose skelbiamą medžiagą ar jos naudojimą.

Teisė pateikti skundą

Jei abejojate, kad Jūsų informacija yra tvarkoma laikantis nustatytų reikalavimų, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Pranešimo apie privatumo apsaugą atnaujinimas

Mes pasiliekame teisę keisti šį pranešimą. Tikimės, kad kartais patikrinsite, ar pranešimas nebuvo pakeistas. Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, susisiekite su mumis.

El. paštas: info@klinkmann.lt

Įmonė Klinkmann Oy taip pat gali nustatyti atskiras konkrečios paslaugos teikimo sąlygas. Tokiu atveju, šios bendrosios sąlygos taikomos tik kaip alternatyva.

Privacy Statement

We want to keep good care of the personal data you give us. Just like we do for our customers. We are committed to protecting your privacy and personal information by following laws and regulations.

In this notice, we will generally report on how our employees, partners, subcontractors and affiliated companies handle personal information related to this website and other services. We will not disclose personal information to third parties.

Please read this notice carefully before using the site. If you do not agree to this notice, we expect you to stop using this site.

Processing of personal data

We process personal information for sales and marketing purposes, for customer service and customer relationship purposes, and for developing customer satisfaction and services. If you submit any information you provide on a form in our online service will be transferred to us. Forms are not permitted to use for sending data to people under the age of 16 unless otherwise stated in connection with the form. Personal data is processed by our and selected personal data processors in secure information security systems.

You can contact us at any time to check your personal information. We will correct or remove any incomplete, inaccurate or outdated personal information on your request. Since processing your personal information is essential in order to provide you with some of our services and products, withdrawing your consent may result in a situation where we cannot provide all of our services or products.

Marketing register

Read the Data Files and Protection Description for Marketing Information.

Cookies and other identification information

Our site saves information on your computer as cookies according to our cookies policy. It helps to identify you, provided that you have given your consent to store cookies on your computer or another device, for example, by opt-in or by changing your browser settings. Cookies give us information on how and when you have used the site and help us develop our services. If you do not want to receive cookies, you can block them by selecting a cookie-blocking option in your browser. Please note that blocking cookies may prevent you from using certain services on the site. In addition to the information you submit on forms, our website will store cookies in your browser.

Marketing ban

You may want to set electronic marketing ban on either a separate request or by a link accompanying each marketing message. You can prevent Visitor Tracking from visiting Visitor Tracking Services by opt-out. You will need to perform the function again if you later use a different computer and / or browser.

Social media

Use of social media plug-ins can send identifiable information to those social media service providers. These plug-ins and any other links on the site and links to other websites may be owned and controlled by third parties. We have no control over the third party website, and we are not responsible for any material published or their use.

Right of appeal

If you are concerned that there are gaps in the processing of your information, you have the right to file a complaint with the Supervisory Authority.

Updates to privacy notice

We reserve the right to change this notice. We hope you will review any changes to this notice from time to time. If you have any questions about handling your personal information, feel free to contact us.

E-mail: info@klinkmann.fi

Klinkmann Oy may also have separate service-specific conditions, where these general conditions apply in the alternative.