Duomenų bylos ir apsaugos priemonių aprašymas

Registratoriaus pavadinimas:
Klinkmann Lit UAB
Y-tunnus: 2578852-7

Adresas:
Kauno g. 34
LT-03202, Vilnius, Lietuva

Kontaktinis asmuo su registru susijusiems klausimams:
El. paštas: info@klinkmann.lt

Registro pavadinimas:
Klinkmann asmenų kontaktinių duomenų registras

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Registre saugoma asmenų kontaktinė informacija yra naudojama reklamos tikslais, vykdant vidines ir išorines įmonės Klinkmann, jos dukterinių bendrovių, susijusių įmonių ar rangovų užduotis, susijusias su siūlomomis prekėmis ir paslaugomis. Informacija taip pat naudojama rinkodaros ir informavimo tikslais.

Registro duomenų turinys

Registro duomenų turinį sudaro ši informacija: asmenų vardai, pavardės ir kontaktinė informacija, įmonių, kurioms atstovauja asmenys, informacija (įmonės pavadinimas ir veiklos šalis), papildoma informacija (asmens pateikta papildoma informacija, pavyzdžiui, laisvos formos žinutė ar atsiliepimas), kita informacija (pavyzdžiui, viešasis IP adresas), sekimo duomenys (elektroninės rinkodaros veiklos sekimo duomenys) ir naudojant slapukus surinkta informacija. Daugiau informacijos apie slapukus rasite mūsų slapukų politikoje. Dalis informacijos yra būtina, atsižvelgiant į jos naudojimo tikslą, kad klausimas galėtų būti tinkamai išspręstas.

Įprasti informacijos šaltiniai

Informaciją savanoriškai pateikia asmuo užpildydamas interneto svetainėje arba pardavimų ir demonstracijų metu pateiktas formas. Duomenys taip pat gaunami naudojant automatiškai internete renkamą medžiagą, kurios pagrindu atliekama internetinių paslaugų analizė ir plėtra.

Reguliarus informacijos perdavimas arba perdavimas už ES ar EEE ribų

Informacija yra tvarkoma ES arba EEE ir už jų ribų. Be to, kai kurie serveriai, naudojami interneto puslapiams aptarnauti, gali būti laikomi už ES ar EEE ribų. Informacija gali būti atskleidžiama įmonei Klinkmann ir jos dukterinėms bendrovėms ar su ja susijusioms įmonėms prieš tai nurodytais tikslais. Informacija yra saugoma tiek laiko, kiek egzistuoja verslo santykiai su klientu, ir pagrįstą laikotarpį po tokių santykių pabaigos.

Registro apsaugos principai

Registre esanti informacija yra laikoma saugioje aplinkoje, laikantis Įstatymo dėl privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje reikalavimų. Tik specialiai paskirti darbuotojai ir asmenys turi prieigą prie naudotojų asmens duomenų, saugomų registre.

Teisė tikrinti ir ištaisyti

Visi asmenys, kurių įrašai yra saugomi registre, turi teisę tikrinti savo įrašus ir reikalauti juos ištaisyti. Prašymai ištaisyti duomenis pateikiami el. paštu kontaktinio asmens el. pašto adresu. Tokie prašymai pagal nutylėjimą susiejami su konkrečiu asmeniu pagal siuntėjo el. pašto adresą, išskyrus atvejus, kai asmens tapatybę įmanoma nustatyti kitais būdais.

Kitos teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu

Asmenys turi teisę neleisti registratoriui naudoti jų duomenų tiesioginės reklamos, nuotolinių pardavimų, tiesioginės rinkodaros ar apklausų tikslais. Jei asmuo nori uždrausti šiuos veiksmus, jis gali tai padaryti susisiekdamas su registratoriumi el. paštu.
Slapukų politika

Bendra informacija apie slapukus

Savo interneto svetainėje naudojame slapukus, užtikrinančius lankytojų patogumą (sekimo slapukai) ir tinkamą paslaugos veikimą (funkciniai slapukai). Slapukas yra naudotojo kompiuteryje ribotam laikotarpiui po apsilankymo interneto svetainėje išsaugomas tekstinis failas. Jei norite, galite išvengti slapukų ir sureguliuoti naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų išsaugomi. Vis dėlto, tai gali turėti neigiamos įtakos interneto svetainės veikimui ir naudotojo patirčiai arba, kai kuriais atvejais, trukdyti pasinaudoti kai kuriomis svetainės funkcijomis.

Sekimo slapukai

Interneto svetainėje kaupiami statistiniai duomenys apie svetainės naudojimą, kurie naudojami jai prižiūrėti ir gerinti. Be to, svetainėje naudojama programa „Google Analytics Demographics“, leidžianti bendrai vertinti naudotojų stebėjimo informaciją ir, pavyzdžiui, informaciją apie naudotojų amžių, lytį bei interesus. Šios informacijos rinkimo nustatymus galite keisti savo „Google“ paskyroje. Atsisakyti paslaugos „Google Analytics“ galite naudodami naršyklės plėtinį (https: // tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Funkciniai slapukai

Tam, kad veiktų internetinės paslaugos funkcijos, reikalaujančios įvesti prisijungimo vardą arba kitą autentifikavimo kodą, būtina naudoti slapukus. Slapukai kaupia reikalingą informaciją apie naudotojus. Pasibaigus nustatytam terminui arba naudotojui atsijungus nuo svetainės, jie ištrinami.

Kiti identifikatoriai

Internetinės paslaugos naudotojų identifikatoriai (pvz., svetainės lankytojų IP adresai ir parsiųsti failai, galimos klaidos naudojant svetainę) yra saugomi serverio ir tinklo paslaugos žurnalų rinkmenose. Be to, kaupiama informacija apie svetainės naudotojų atliekamus veiksmus (įrašai, taškų intensyvumo duomenys, formų duomenų naudojimas). Ši informacija renkama paslaugai stebėti ir plėtoti bei klaidoms aptikti ir saugumo tęstinumui užtikrinti.

Data File and Protection Description

The registrar’s name
Klinkmann Oy
Business ID: 2578852-7

Address:
Fonseenintie 3, P.O. Box 38
00371 Helsinki, Finland

Contact person for matters relating to the register
e-mail: info@klinkmann.fi

Name of the register
Klinkmann Oy’s personal contacts register

Purpose of processing personal data

The person’s contact information in the register is used for promotional purposes for the performance of the internal and external tasks of Klinkmann Oy, its subsidiaries, affiliates or subcontractors as far as they relate to the services and products offered. The information is also used for marketing and information purposes.

The data content of the register

The data content of the register consists of the following information: the person’s name and contact information, the company’s information that the person represents (company name and country of operation), additional information (additional information provided by the person such as free-form message or feedback), other information (such as public IP address), tracking data (tracking data of electronic marketing operations) and cookies information. Read more about our cookies policy. Some of the information is mandatory, depending on the purpose of use, so that the matter can be handled in the required manner.

Regular sources of information

Information provided by the person with his or her own consent, either on forms in the online service or in sales and demonstration events, as well as materials that support the analysis and development of online service collected automatically by the online service.

Regular transfer of information or transfer outside the EU or EEA

The information is processed within and outside the EU or the EEA. Also, some of the servers used to maintain pages may be located outside the EU or the European Economic Area. The information may be disclosed to Klinkmann Oy and its subsidiaries or affiliated entities for use as defined above. The information is retained as long as the customer relationship can be considered valid and within a reasonable time after the customer relationship is broken.

Principles of protection of the register

The information in the register is located in protected environments under the Act on the Protection of Privacy in Electronic Communications. Only specially named employees and individuals have access to the personal data of the users contained in the registration information.

Inspection and correction right

Everyone who has filed a record in the register has the right to check their own records in the register and to demand that they are corrected. The repair request is made by e-mail to the contact person’s email address. The request is addressed by default to the personal data associated with the sender’s e-mail address unless the person who sent the request is identified in some other way.

Other rights related to the processing of personal data

A person has the right to deny the registrar access to information regarding himself or herself about direct advertising, distance selling or other direct marketing and opinion polling. If a person wants to ban this kind of activity, he or she can do so by contacting the registrar by email.


Cookies policies

Cookies in general

Our website uses cookies to develop a user experience (tracking cookies) and enable functionality in the service (functional cookies). A cookie is a text file that is stored on a user’s computer for a limited time when a website page is visited. If you want, you can avoid cookies by adjusting your browser settings so that cookies are not saved during use. However, this may have a negative impact on site functionality and user experience or, in some cases, to prevent full use.

Tracking cookies

The site collects usage statistics designed to track, develop, and design the site. Additionally, the site uses Google Analytics Demographics, which combines user tracking information with, for example, age, gender, and user interests. You can change your settings of collecting this information in your Google Account.
You can opt-out of Google Analytics tracking with the browser add-on (https: // tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Functional cookies

The functional domains of the web service that require user login or other authentication require a cookie to work. The cookie information stores the necessary information about the user and the cookie is deleted at the end of its deadline or when the user logs out.

Other identifiers

Identifiers are stored of the user of the online service in connection of the online service into the log files of the server and the network service (e.g., IP address opened the page and downloaded files, as well as potential error situations during the use) and the information is collected about the site’s user interface (records, heat map data, form data usage). The purpose of collecting this information is to monitor and develop the service, as well as to improve fault tolerance and security continually.