UNISTREAM valdikliai valdo geriamojo vandens nugeležinimo sistemą ir Smart City automatizavimą

GROBIŅAS NAMSERVISS yra komunalinio ūkio ir gyvavimo ciklo valdymo įmonė, siūlanti gyvenamųjų namų administravimo, centralizuoto šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos valdymo sprendimus.

Unistream valdikliai stoties automatikai, didesniam saugumui ir nuotoliniam stebėjimui

Ankstesnė Gruobinios miesto geriamojo vandens nugeležinimo stoties (WDS) valdymo ir stebėjimo sistema buvo pasenusi tiek dėl eksploatavimo metu atsiradusių defektų ir pažeidimų, tiek technologiniu požiūriu. Sistemai trūko daugybės reikalingų funkcijų, tokių kaip nuotolinė prieiga iš bet kurio išmaniojo įrenginio, mobilusis perspėjimas avarijos atveju, išsamus vandens ir oro slėgio bei vandens lygio stebėjimas gręžiniuose. Nebuvo įmanoma rankiniu būdu valdyti nugeležinimo vožtuvų pavarų, kai tai yra būtina atliekant įvairias nugeležinimo stoties patikras, remontą ir techninę priežiūrą.

Pagrindiniai reikalavimai naujai sistemai:

  • valdymo ir stebėjimo sistemos atnaujinimas
  • naudoti esamus įrenginius, kad investicija būtų ekonomiškiausia ir greičiausiai atsiperkanti
  • nuotolinė prieiga prie sistemos iš bet kurio išmaniojo įrenginio
  • mobilusis perspėjimas avarijos atveju
  • nuotolinis pagrindinių nugeležinimo stoties rodiklių stebėjimas ir ataskaitų teikimas
  • rankinis nugeležinimo vožtuvo pavaros valdymas

2019 m. pradėtas vykdyti visiškos sistemos ir įrenginių rekonstrukcijos projektas. Įgyvendinant projektą Gruobinios nugeležinimo stoties valdymo ir stebėjimo sistema buvo pakeista nauja ir modernia sistema, suteikiančia visas reikalingas funkcijas saugiam ir autonominiam vandens tiekimui bei filtravimui.

Buvo suremontuota nugeležinimo stoties sistemos įranga (panardinamieji siurbliai, orapūtės, kompresoriai, vožtuvų pavaros), atnaujintas maitinimo tinklas, įrengti fazių valdymo ir apsaugos nuo viršįtampių moduliai, apsaugantys nuo trumpųjų jungimų ir perkrovų.

Ekonomiškiausias ir greičiausiai atsiperkantis projektas

LLC GROBIŅAS NAMSERVISS turi ilgametę patirtį programuojant ir naudojant Unitronics valdiklius Smart City valdymo ir stebėjimo sistemose, pavyzdžiui, vandens valymo įrenginiuose, katilinėse, nuotekų siurblinėse ir kituose objektuose. Unitronics programavimo įrankiai VisiLogic ir UniLogic turi aiškią vartotojo sąsają ir suteikia lengvai naudojamas programuojamų loginių valdiklių priemones.

Naujoji valdymo ir stebėjimo sistema buvo sukurta remiantis Unitronics UniStream serija, nes šie programuojami loginiai valdikliai turi integruotą vartotojo sąsajos skydelį ir modulinę sistemos struktūrą – sistemą galima bet kada papildyti ir išplėsti prijungus papildomų įėjimų / išėjimų modulių. Naudojant UniStream valdiklius, lengva sukurti išsamią, aiškią ir patogią vartotojo sąsają, taip pat užtikrinti ryšį su kita įranga, naudojant įvairius ryšio protokolus nuotoliniam stebėjimui, duomenų rinkimui ir ataskaitų teikimui. Unitronics valdikliai gali būti naudojami su mobiliaisiais modemais nuotoliniams perspėjimams, o nuotolinė prieiga gali būti sukonfigūruota iš bet kurio išmaniojo įrenginio naudojant VNC Viewer.

„Projekto metu Klinkmann surengė mokymus ir greitai pristatė reikiamus valdiklius ir kitus komponentus, o viso projekto metu teikė pagalbą visais su Unitronics produktais susijusiais klausimais“, – komentuoja GROBIŅAS NAMSERVISS vyriausiasis energetikos inžinierius Karlis Sejejs.

Su naująja stebėsenos ir kontrolės sistema buvo pasiekti visi anksčiau išvardinti projekto tikslai ir užtikrintas automatizuotas ir kokybiškas Gruobinios nugeležinimo stoties veikimas, kad daugiau nei 4000 Gruobinios miesto gyventojų būtų aprūpinti aukštos kokybės geriamuoju vandeniu.

UNISTREAM valdikliai valdo geriamojo vandens nugeležinimo sistemą ir smart city automatizavimą

Stoties automatika didesniam saugumui ir nuotoliniam stebėjimui.

Skaityti daugiau →

Finnvolt pasikliauja sparčiu Klinkmann pristatymu

Finnvolt beveik visus komponentų užsakymus atlieka per Klinkmann internetinę parduotuvę. Užsakymų laukimo laikas yra trumpas.

Skaityti daugiau →

Sklandi komponentų tiekimo grandinė labai svarbi įmonei Reimax Oy

Reimax dažnai naudojasi Klinkmann el. prekybos paslaugomis. Klinkmann internetinė parduotuvė stengiasi stiprinti glaudų bendradarbiavimą.

Skaityti daugiau →

CHINT komponentai poliklinikos žemos įtampos įvadiniams ir paskirstymo skydams

UAB Rikesta yra didžiausia elektros energijos skirstomųjų skydų gamintoja Lietuvoje. Rikesta centrai ligoninėse ir kitose objektuose veikia CHINT sprendimų pagrindu.

Skaityti daugiau →

Tikslas buvo ištobulinti grūdų apdorojimą derinant skirtingų tiekėjų įrangą

Naujasis Unistream sprendimas automatizavo Lytagra grūdų valymo ir sandėliavimo infrastruktūrą. Grūdų apdorojimas, įskaitant jų laikymo procesus bei kelis valymo, sausinimo ir aktyvaus vėdinimo etapus, turi būti atliekamas tiksliai, tikslios turi būti ir ataskaitos.

Skaityti daugiau →