Plant SCADA Basic mokymai

Nuotoliniai mokymai: Plant SCADA Basic mokymai

Klinkmann Plant SCADA mokymai – tai kursas apie pagrindines programinės įrangos funkcijas ir Citect Studio programavimo aplinką.

Plant SCADA Basic mokymo tikslas

Mūsų tikslas yra suteikti esminės informacijos ir žinių apie Plant Studio programinės įrangos naudojimą automatikos bei tinklų srityje. Šis kursas yra skirtas visiems tiems, kurie naudoja arba planuoja naudoti Plant Studio programinę įrangą.

Mokymo laikas: 9.00-16.00
Kurso kaina: 770 € / 560 € (be PVM)
Mokymų kalba: anglų k.
Mokymų medžiaga: anglų k.
Reikalavimai įrangai: nėra

Programinės įrangos reikalavimai: mokymai vykdomi iš anksto sukurtoje Skytap virtualioje darbinėje aplinkoje, prie kurios prisijungiama per interneto naršyklę.

Mokymai vyksta naudojant ZOOM vaizdo konferencijų platformą. Prieš mokymus rekomenduojame pasitikrinti suderinamumą su Skytap aplinka naudojant Connectivity Checker

Dalyvavimo Klinkmann mokymuose atšaukimo tvarka

Apie ketinimą atšaukti registraciją Klinkmann įmonei turi būti pranešta raštu. Mokymų kandidatams, kurių atšaukimo prašymas gautas likus mažiau nei 7 kalendorinėms dienos iki mokymų dienos, bus taikomas mokestis, lygus 50 % pagal sutartį numatyto mokesčio. Jei užsiregistravęs asmuo nedalyvaus mokymuose ir prieš tai nebus atsiuntęs atšaukimo raštu, jam bus taikomas visas mokestis.

Apie prašymą pakeisti dalyvį reikia pranešti raštu iki mokymų dienos.

Klinkmann pasilieka teisę atšaukti ir pakeisti bet kuriuos mokymus ir renginius. Jei kursas turės būti atšauktas, užsiregistravę asmenys bus informuoti prieš pradedant mokymus.