AVEVA Operation Management Interface (OMI)

Nuotoliniai mokymai: AVEVA Operation Management Interface (OMI)

Mokymų trukmė: 4 dienos
Mokymų laikas: 9.00-15.45
Kursų kaina vienam asmeniui: 1400€ (be PVM).
Mokymų kalba: anglų k.
Mokymų medžiaga: anglų k.
Reikalavimai įrangai: nėra
Mokymų reikalavimai: dalyviai turi būti baigę mokymus apie System Platform Application Server

Programinės įrangos reikalavimai: mokymai vykdomi iš anksto sukurtoje Skytap virtualioje darbinėje aplinkoje, prie kurios prisijungiama per interneto naršyklę.

Mokymai vyksta naudojant ZOOM vaizdo konferencijų platformą. Prieš mokymus rekomenduojame pasitikrinti suderinamumą su Skytap aplinka naudojant.

Mokymų programa

AVEVA Operation Management Interface (OMI) kursas yra prižiūrimas keturių dienų praktinių mokymų renginys apie AVEVA OMI funkcijas, naudojant su AVEVA Application Server

AVEVA OMI, anksčiau žinoma kaip InTouch OMI, yra System Platform naudotojo sąsaja.


OMI yra viena iš dviejų System Platform, kaip Supervisory Client naudotojo sąsajos programos, parinkčių. Joje galima vizualizuoti sistemą, ją valdyti ir prijungti prie pavojaus signalų, istorijos ir kitų sistemos dalių.

Pirmą dieną nuo

 • Įžanga
 • Ekranų profiliai
 • Išdėstymas ir skydeliai
 • Pramoninė grafika
 • ViewApp


Antrą dieną nuo

 • Išvaizdos tinkinimas
 • Naršymas
 • Išorinis turinys


Trečią dieną nuo

 • Sauga
 • Pavojaus signalų vizualizacija
 • Istorija ir tendencijos


Ketvirtą dieną nuo

 • Istorinių įrašų peržiūra
 • .Net valdikliai
 • Scenarijai

Dalyvavimo Klinkmann mokymuose atšaukimo tvarka

Apie ketinimą atšaukti registraciją Klinkmann įmonei turi būti pranešta raštu. Mokymų kandidatams, kurių atšaukimo prašymas gautas likus mažiau nei 7 kalendorinėms dienos iki mokymų dienos, bus taikomas mokestis, lygus 50 % pagal sutartį numatyto mokesčio. Jei užsiregistravęs asmuo nedalyvaus mokymuose ir prieš tai nebus atsiuntęs atšaukimo raštu, jam bus taikomas visas mokestis.

Apie prašymą pakeisti dalyvį reikia pranešti raštu iki mokymų dienos.

Klinkmann pasilieka teisę atšaukti ir pakeisti bet kuriuos mokymus ir renginius. Jei kursas turės būti atšauktas, užsiregistravę asmenys bus informuoti prieš pradedant mokymus.