Lankstus nuotolinis automatikos įrenginių stebėjimas ir ataskaitų rengimas

Naudodama Wonderware sistemos platformą ir Wonderware InTouch programinės įrangos platformą, Suomijos bendrovė „Insta Automation Oy“ įdiegė kelias valdymo patalpų bei gamybos valdymo sistemas. Bendrovės partneriai yra ir įvairių pramonės sričių atstovai, ir komunalinių paslaugų teikėjai.

„Ši programinė įranga užtikrina universalias skirtingų gamintojų automatikos įrenginių prijungimo galimybes. Programų aplinka yra naudojama jungtims, sąsajoms ir renkamiems duomenims tvarkyti“, – pareiškė „Insta Automation Oy“ projektų vadovas Jarkko Järvilehto.

Bendrovė Klinkmann taip pat palaiko „Insta Automation“ aktyviai teikdama informaciją apie programinę įrangą, jos naujinius bei naujus produktus.

„Pavyzdžiui, pasiūlymų teikimo etape aptariame geriausią sprendimą klientui ir tinkamiausią laiką programinei įrangai atnaujinti. Taip pat atsižvelgiame į tai, ar dėl sistemos kritiškumo lygio yra būtina dubliuoti. Jei taip, nustatome, ar dubliuojama turėtų būti objekto lygiu, ar aukštesniu lygiu“, – teigia Järvilehto.

Nuotolinė stebėsena ir optimizavimas

Grupei „Veolia“ priklausanti bendrovė „Finland Industry Energy Services“ („STEP Oy“) pramonės įmonėms siūlo energetikos srities sprendimus vadovaudamasi partnerystės principais. Bendrovė stebi ir optimizuoja energijos gamybą iš centrinių valdymo patalpų, esančių Suomijos Harjavaltos bei Koskenkorvos miestuose.

Be Harjavaltos pramoninio parko įmonių, iš STEP klientų galima paminėti „Altia“ gėrimų gamyklą Koskenkorvoje, Seinejokio gyvūnų pašarų gamyklą „Hankkija“ ir Kaustineno gyvulines žaliavas perdirbančią įmonę „Findest Protein“. Pačios gamyklos yra už šimtų kilometrų nuo pagrindinės valdymo patalpos Harjavaltoje.

Kiekviename objekte yra vietinė valdymo patalpa, kurioje personalas nedirba. Jei dėl kokių nors priežasčių nutrūksta duomenų ryšys su centrine valdymo patalpa, objektą galima valdyti vietoje. Atnaujinus ryšį, duomenys į centrinę valdymo patalpą vėl perduodami įprastai.

Pranešimai apie energinių įrenginių trikdžius perduodami ne tik į centrinę valdymo patalpą, bet ir į budinčių prižiūrėtojų mobiliuosius įrenginius, pvz., planšetinius kompiuterius. Trikdžius dažnai galima pašalinti nuotoliniu būdu, nesilankant objekte.

– STEP sistema pradėta naudoti 2013 m. Nuo to laiko palaikėme sistemą išplėsdami duomenų rinkimą esamose gamyklose ir, kai reikėjo, įtraukdami į sistemą naujus klientus. Visą mūsų darbą palengvina Wonderware sistemos platformos lankstumas ir išplečiamumas.

Siurblinių kontrolė – Wonderware naudojimas Helsinkio regiono vandens tiekimo ir nuotekų sistemoje

Tiekdama vandenį maždaug 1,2 mln. Suomijos sostinės regiono gyventojų, Helsinkio regiono aplinkos apsaugos paslaugų tarnyba (HSY) taip pat naudojasi Wonderware programine įranga. Savo nuotekų siurblines HSY valdo iš centrinių valdymo patalpų, esančių Vykinmekio ir Suomenojos objektuose. Apie 600 nuotekų siurblinių kontrolė vyksta šiose valdymo patalpose.

Iš viso yra apie 20 000 stebėsenai ir kontrolei skirtų įvesties / išvesties taškų. Duomenys perduodami radijo ryšiu, 4G ir eterneto tinklu. Į sistemą perduodamų duomenų saugumas užtikrinamas ir valdymo patalpose, ir mobiliuosiuose įrenginiuose.

„Sistema plečiama atsižvelgiant į esamą poreikį ir yra nuolat atnaujinama. Mūsų palaikymo komanda dirba visą parą ir atsako į visus klientų klausimus, susijusius su elektros automatika“, – pridūrė Järvilehto.