Enefit Green - pirmaujančio atsinaujinančios energijos gamintojo sukūrimas vos per 5 metus

AVEVA SCADA UOC iš vienos vietos stebi ir teikia ataskaitas apie daugiau kaip 70 objektų veiklą

Enefit Green yra viena iš pirmaujančių atsinaujinančiosios energijos gamintojų Baltijos jūros regione. Bendrovė „Enefit Green” buvo įsteigta 2016 m. siekiant sujungti visus „Eesti Energia” atsinaujinančiosios energijos gamybos padalinius į vieną įmonę. Nuo 2021 m. spalio 21 d. bendrovės akcijos platinamos Talino vertybinių popierių biržoje „Nasdaq”.

Enefit Green turi 500 MW veikiančių pajėgumų ir 700 MW statomų projektų (iki 2023 m. pabaigos). Elektros energijos gamybos pajėgumai yra 1 343 GWh, o šilumos gamybos pajėgumai – 600 GWh, kuriuos sudaro vėjo jėgainių parkai, saulės jėgainių parkai, hidroelektrinės, kogeneracinės jėgainės ir granulių gamyba. Visa „Enefit” veikla valdoma su mažiau nei 154 darbuotojų, dirbančių 5 šalyse.

Tikslas yra visiškas skaitmeninimas: viso turto ir investicijų valdymas centralizuotai iš vienos vietos

2017 m. „Enefit Green” užsibrėžė tikslą centralizuotai valdyti visą savo gamybos turtą iš vienos vietos ir teikti aiškias realaus laiko ataskaitas apie pagrindinius veiklos rodiklius, paremtas „Scada” sistemos surinktais duomenimis. Iki 2023 m. pabaigos „Scada” sistema surinkta daugiau kaip 55 000 žymų, kurios taip pat naudojamos pranešimams apie nukrypimus ir problemas įvairiuose gamybos padaliniuose.

Klinkmann pristatė AVEVA SCADA Unified Operator Center platformos galimybes bendrovei „Enefit Green”, kad ji galėtų visiškai skaitmenizuoti savo veiklą. Ypatingas dėmesys buvo skirtas sukurti koncepciją, kurią būtų lengva išplėsti ir modifikuoti pagal ateities poreikius.

Realaus laiko vaizdas valdymui - Lengva plėtra ir modifikavimas pagal būsimus poreikius

Naudodama AVEVA platformą, „Enefit Green” internetu gauna naujausius duomenis ir informaciją, pranešimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, turto informacijos konfigūravimą, integraciją su kitomis sistemomis įvairiuose objektuose ir greitą turto apžvalgą įmonės vadovybei bei lengvą dalijimąsi informacija.

„Per pastaruosius metus sukūrėme visą skaitmeninę platformą visam mūsų įvairiam turtui ir investicijoms valdyti. AVEVA platformą konfigūruojame patys, o kai prireikia kreipiamės į „Klinkmann AVEVA techninį centrą” ir Klinkmann partnerių tinklą, kad nauji projektai būtų įgyvendinami su AVEVA, – sako Toivo Joosua, „Enefit Green” turto valdymo ir skaitmeninimo skyriaus vadovas. „